Crociera di 7 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), KAGOSHIMA (GIAPPONE), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 469
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 7 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), OSAKA, CHEJU (SUD KOREA), KAGOSHIMA (GIAPPONE), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 469
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA (JP), NAHA (GIAPPONE), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 629
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 6 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), BUSAN, SIHANOUKVILLE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 658
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA (JP), NAHA (GIAPPONE), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 689
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 5 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, BUSAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, KOBE,

€ 841
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 6 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA, KYOTO , NAHA OKINAWA, KEELUNG ,

€ 845
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 6 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, BUSAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, NAVIGAZIONE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 879
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KUSHIRO, SHIRETOKO PENINSULA, YSTAD, OTARU, HAKODATE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1215
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 11 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), AMAMI (MAZE) JAPAN, ISHIGAKI (GIAPPONE), KEELUNG (TAIWAN), NAHA (GIAPPONE), NAHA (GIAPPONE), YOKKAICHI (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1249
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA, KYOTO , NAHA OKINAWA, KEELUNG , TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1266
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 14 giorni da Tokyo yokohama destinazione Transatlantica a bordo di Celebrity Millennium (Celebrity cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), HAKODATE, SAPPORO, LINEA INTERNAZIONALE DEL CAMBIO DI DATA, UNALASKA, VANCOUVER ,

€ 1373
Tasse incluse

Celebrity cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAVIGAZIONE, HAKODATE, NAVIGAZIONE, BUSAN, KAGOSHIMA, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1426
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), MIYAZAKI (ABURATSU), BUSAN, SAKAIMINATO, NAVIGAZIONE, NAVIGAZIONE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1428
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KUSHIRO, YSTAD, OTARU, HAKODATE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1453
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), SIHANOUKVILLE, KUMANO, JAPAN, KOCHI, JAPAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, BUSAN, YATSUSHIRO, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1474
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 12 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Celebrity Millennium (Celebrity cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), SHIMIZU, KOBE, KOBE, KOCHI, INDIA, NAGASAKI, BUSAN, AOMORI, TOKYO (YOKOHAMA), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1496
Tasse incluse

Celebrity cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAHA OKINAWA, ISHIGAKI ISLAND, KEELUNG , TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1496
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta