Crociera di 7 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), KAGOSHIMA (GIAPPONE), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 509
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 7 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), GANG JEONG PORT, JEJU, NAGOYA (JP), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 509
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), SASEBO (JAPAN), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 599
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), FUKUOKA (GIAPPONE), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 599
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), SASEBO (JAPAN), SASEBO (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 599
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), KOCHI (JAPAN), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 599
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), KOCHI (JAPAN), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 679
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), HAMADA (JAPAN), KANAZAWA (GIAPPONE), SAKATA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 679
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), KOCHI (JAPAN), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 679
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA (JP), NAHA (GIAPPONE), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 689
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 6 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, BUSAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, NAVIGAZIONE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 709
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 6 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA, KYOTO , NAHA OKINAWA, KEELUNG ,

€ 845
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAGOYA, KYOTO , NAHA OKINAWA, KEELUNG , TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1036
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 11 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), AMAMI (MAZE) JAPAN, ISHIGAKI (GIAPPONE), KEELUNG (TAIWAN), NAHA (GIAPPONE), NAHA (GIAPPONE), YOKKAICHI (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1099
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KUSHIRO, YSTAD, OTARU, HAKODATE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1104
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAVIGAZIONE, KYOTO , NAVIGAZIONE, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, FUKUOKA, BUSAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, NAGOYA, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1122
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 14 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), FUKUOKA (GIAPPONE), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), KAGOSHIMA (GIAPPONE), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1129
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 14 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), KOCHI (JAPAN), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), GANG JEONG PORT, JEJU, NAGOYA (JP), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1129
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 8 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), SIHANOUKVILLE, KUMANO, JAPAN, KOCHI, JAPAN, HAKATA/FUKUOKA, JAPAN, BUSAN, YATSUSHIRO, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1146
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), MIYAZAKI (ABURATSU), BUSAN, SAKAIMINATO, KANAZAWA, NAVIGAZIONE, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1181
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAVIGAZIONE, HAKODATE, NAVIGAZIONE, BUSAN, KAGOSHIMA, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1198
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta

Crociera di 15 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), KAGOSHIMA (GIAPPONE), TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), HAMADA (JAPAN), KANAZAWA (GIAPPONE), SAKATA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1199
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 15 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), CHEJU (SUD KOREA), SASEBO (JAPAN), SASEBO (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), BUSAN (COREA DEL SUD), KOCHI (JAPAN), SHINGU, TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1199
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 15 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Costa neoRomantica (Costa crociere)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), GANG JEONG PORT, JEJU, NAGOYA (JP), TOKYO (YOKOHAMA), KOBE (GIAPPONE), KOCHI (JAPAN), KEELUNG (TAIWAN), MIYAKOJIMA (JAPAN), TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1199
Tasse incluse

Costa crociere

Scopri l'offerta Acquista online

Crociera di 9 giorni da Tokyo yokohama destinazione Asia-oriente a bordo di Diamond Princess (Princess cruises)

Itinerario: TOKYO (YOKOHAMA), NAHA OKINAWA, ISHIGAKI ISLAND, KEELUNG , TOKYO (YOKOHAMA),

€ 1241
Tasse incluse

Princess cruises

Scopri l'offerta